20.10.2021 12:35

Podsumowanie konsultacji społecznych - zagospodarowanie terenu wokół zalewu na Utracie

58
Drodzy Państwo, przedstawiamy dokument podsumowujący konsultacje społeczne, które dotyczą zagospodarowania terenu wokół komorowskiego zalewu na rzece Utracie. Odbyły się one w okresie czerwiec-lipiec 2021 r.

Zalew w Komorowie to dar rzeki Utraty dla zachodniej części gminy Michałowice. Akwen o powierzchni ok. 5 ha pełni rolę zbiornika retencyjnego, jego głównym zadaniem jest ochrona przeciwpożarowa nieruchomości. Równocześnie dla wielu mieszkańców jest to naturalne i atrakcyjne miejsce odpoczynku.

Stan zalewu, po 25 latach eksploatacji, zagrażał bezpieczeństwu w razie kryzysu powodziowego. Dlatego w 2020roku (I etap) i w 2021 roku (II etap) przeprowadzono jego remont - odmulono akwen i koryto rowu B oraz wymieniono elementy konstrukcyjne przepustów na nim. Została podjęta również decyzja o zagospodarowania terenu wokół zbiornika. Urządzenie tego miejsca ma jak najbardziej odzwierciedlać oczekiwania mieszkańców gminy Michałowice, dlatego, przed przystąpieniem do projektowania przestrzeni, przeprowadzono konsultacje społeczne.

 

 W czerwcu i lipcu 2021 roku odbyły się: 

  • Warsztaty World Café:
    • Komorów – Wieś – 30 czerwca 2021 r.
    • Pęcice Małe – 1 lipca 2021 r. 
  • Badanie ankietowe - 1-30 lipca 2021 r.

Dzięki konsultacjom mieszkańcy gminy mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i sugestii dotyczących zagospodarowania terenu wokół zalewu na Utracie

 

Konsultacje - zagospodarowanie zalewu terenu zalewu na Utracie

2021_zalew_na_Utarcie_kons_spol_podsumowanie
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także