Archiwalny
18.06.2021 11:50

Konsultacje społeczne - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice (od 17 czerwca do 01 lipca 2021r.)

15

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w celu uzyskania uwag do projektu uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.

 

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice” o treści określonej w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
  2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 czerwca 2021 r.
  3. Termin zakończenia konsultacji: 01 lipca 2021 r.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez organizację pisemnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice” w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tej organizacji.

  1. Uwagi należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  2. Wypełnione formularze należy składać w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły,
    ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w godzinach pracy urzędu lub drogą mailową na adres e.misiak|michalowice.pl| class="link-border" |e.misiak|michalowice.pl w terminie do 01 lipca 2021 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: dialog

Zobacz także