09.11.2018 10:50

Sprawozdanie z konsultacji

57
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE W RAMACH PROJEKTU „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI”

Załączniki

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

sprawozdaniekonultacje.pdf
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog

Zobacz także