Aktualności

„Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych”.  

(Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych, FISE, Warszawa 2015) 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w gminie Michałowice!

Każdy głos ma znaczenie, decydujmy razem!