244

„Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych[1]”.

 

Konsultacje społeczne jako element dialogu z mieszkańcami dają możliwość uczestniczenia społeczności lokalnej w procesie podejmowania rozstrzygnięć w ważnych dla Gminy sprawach.

 

Przekazywanie przez Gminę informacji zainteresowanym mieszkańcom o planowanych przedsięwzięciach i  ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji mieszkańców w procesie konsultacji daje możliwość wykorzystania głosu społeczności lokalnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

 

Konsultacje społeczne stanowią istotny element w procesie budowania wspólnoty lokalnej, służą aktywizacji środowisk lokalnych i tworzeniu poczucia odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w gminie Michałowice!

Każdy głos ma znaczenie, decydujmy razem!

 

 

[1]  Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych, FISE, Warszawa 2015