Archiwalny
Data wydarzenia: 06.04.2021 15:00

Wójt Gminy Michałowice zaprasza na Warsztat z mieszkańcami dotyczący wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice

3
Celem spotkania jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, w tym omówienie uwarunkowań formalno-prawnych rewitalizacji, przedstawienie wyników diagnozy w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

W trakcie realizacji warsztatów wykorzystane zostaną następujące metody: prezentacja, dyskusja. Spotkanie będzie moderowane przez przedstawiciela firmy MM CONSULT opracowującego na zlecenie gminy program rewitalizacji. 

Spotkanie zdalne z wykorzystaniem platformy Zoom Meeting. Link do spotkania poniżej:

https://us02web.zoom.us/j/83615350061

Meeting ID: 836 1535 0061

 

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Opublikowany przez: Piotr Wykuż
Podobne tematy: dialog

Zobacz także