01.06.2017 15:35

Zmiana Studium - obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”

54
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” rozpoczęły się od spaceru badawczego, którego trasa wiodła wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz rowu melioracyjnego stanowiącego granicę z Michałowicami.

 

Przed spacerem uczestnicy spotkali się na parkingu firmy Uprent.  Tam zostały przedstawione  i omówione dwie plansze, na których dla lepszego  obrazu przestrzeni zaznaczono cały obszar objęty zmianą Studium, przebieg drogi powiatowej, wojewódzkiej i  obwodnicy warszawy oraz  linii kolejki WKD.  

 

Pierwsza z plansz prezentowała, oprócz powyższych, nieruchomość będącą własnością jednego właściciela zmierzającego rozpocząć na nim inwestycję (22 ha), przebieg magistrali gazowej, sieci energetycznej wysokiego napięcia oraz obszar ograniczonego użytkowania lotniska Chopina. 

 

 

Natomiast na drugiej przedstawiono sposób zagospodarowania obszaru objętego zmianą Studium oraz przebieg planowanej obwodnicy Reguł i sposób zagospodarowania terenów do niej przyległych, zgodnie z obowiązującym od 2002 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

 

 

.

 

 

 

.

 

 

Dzięki spacerowi uczestnicy dokonali bezpośredniej obserwacji terenu, zobaczyli przestrzeń z własnej  perspektywy –  jego powierzchnię (blisko 38 ha), dostępną komunikację drogową, a także przebieg energetycznych linii przesyłowych. Prowadzący spacer, kierownik referatu planowania przestrzennego, wskazał także m.in. przebieg niewidocznej magistrali gazowej.

 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy Michałowice, radni oraz pracownicy urzędu – zespół projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w ramach którego odbywają się konsultacje.

 

Kolejnym etapem konsultacji będzie spotkanie „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”, które odbędzie się już w środę, 7 czerwca w urzędzie gminy Michałowice. Początek o godz. 18. 00.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przestrzenią naszej gminy do udziału w konsultacjach i dialogu.  

 

Poniżej link do Przewodnika po planowaniu przestrzennym, którzy otrzymali uczestnicy podczas spaceru.  

Przewodnik (wersja drukarska)

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: zmiana studium, dialog

Zobacz także