Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 109 podstron zawierających "dialog"
61 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji - konsultacje społeczne
5 września (poniedziałek) odbędą się spotkania dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2022-2030 (GPR). Konsultacje społeczne trwają do 16 września.
62 Obszary rewitalizacji gminy Michałowice - warsztaty
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na warsztaty on-line poświęcone wyznaczeniu obszaru rewitalizacji gminy Michałowice (6 kwietnia; w godz. 15-17).
63 Konsultujemy projekt Gminnego programu opieki nad zabytkami
Zapraszamy do przesyłania uwag i opinii dotyczących projektu „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Michałowice na lata 2022-2025.”. Konsultacje prowadzone są
64 Konsultacje MPZP obszaru "Ostoja" - osiedle Komorów
Trwają konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru "Ostoja" - osiedle Komorów. Projekt będzie wyłożony wyłożony do publicznego wglądu do 14 października,
65 Ankieta - Zmiany klimatu i środowiska w gminie Michałowice
Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i wskazania najważniejszych problemów środowiskowych gminy oraz zaproponowanie działań ekologicznych, które można wdrażać u nas
66 Konsultacje społeczne – obszary rewitalizacji gminy Michałowice
W okresie od 12 czerwca do 14 lipca br. będzie trwać proces konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Michałowice.
67 Wójt Gminy Michałowice zaprasza na Warsztat z mieszkańcami dotyczący wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice
Celem spotkania jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, w tym omówienie uwarunkowań formalno-prawnych rewitalizacji,
68 Konsultacje projektów MPZP obszarów "Wacława" w Sokołowie oraz "Słoneczna" w Regułach
14 listopada rozpoczną się konsultacje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszarów "Wacława" w Sokołowie oraz "Słoneczna" w Regułach. Projekty
69 Prezentacja wariantów koncepcji zagospodarowania terenów w dolinie rzeki Raszynki
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice zaprasza do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną zaprezentowane trzy warianty koncepcji zagospodarowania terenu przy zbiornikach nad
70 Prezentacja koncepcji zagospodarowania nowo pozyskanych terenów parku w Regułach
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice zaprasza do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną zaprezentowane koncepcje zagospodarowania nowo pozyskanych terenów dla parku
71 Konsultujemy projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”
Zapraszamy do przesyłania uwag i opinii dotyczących projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata
72 Nasadzenia roślin w naszej gminie - ankieta
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym roślin jednorocznych z naszej gminie, które obecne są z nami wiosną, latem i jesienią na rabatach, w wieżach
73 "Ukrainność" - widowisko poetycko-muzyczne już w najbliższa niedzielę w urzedzie gminy!
W najbliższą niedziele, 24 kwietnia, zapraszamy na wyjątkowe widowisko słowno-muzyczne "Ukrainność" z udziałem Magdaleny Warzechy i ukraińskich artystów. Wejściówki będą do
74 Konsultacje społeczne - projekt mpzp obszaru "Aleja Kasztanowa" Komorów, Pęcice - część A (Agricola)
Od dzisiaj, 5 września, został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice „Aleja Kasztanowa” obejmujący tereny
75 Konsultujemy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michałowice i Michałowic –Wsi: obszar „Szkolna”
Rozpoczęły się konsultacje mpzp obszaru "Szkolna" w Michałowicach i Michałowicach Wsi. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem projektu planu,.
76 Przedstawiliśmy koncepcje zagospodarowania terenów w Regułach i Komorowie
Za nami spotkania, podczas których mieszkańcy poznali koncepcje powiększenia parku w Regułach i zagospodarowania terenów nad zmodernizowanym zalewem w Komorowie.
77 Dyskusja Publiczna - projekt MPZP obszaru al. Kasztanowa Komorów-Pęcice (Agricola)
W okresie 5-26 września br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice „Aleja Kasztanowa” obejmujący
78 Zmiana Studium – obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
79 Zmiana Studium – obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
80 Konsultacje na temat zagospodarowania terenu wokół Zalewu na Utracie
Zeszły tydzień obfitował w konsultacje na temat zagospodarowania terenu wokół Zalewu na Utracie. Istotą tych konsultacji jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych grup