Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 71 podstron zawierających "dialog"
1 Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań
2 Zmiana studium - dialog społeczny - obszar "Reguły, Al. Jerozolimskie"
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
3 Zmiana Studium – dialog społeczny
Kontynuujemy proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla
4 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Szczęśliwa" - Nowa Wieś i Granica
6 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Szczęśliwa" - Nowa Wieś i Granica. Projekt będzie wyłożony do
5 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Szczęśliwa" Nowa Wieś i Granica
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Szczęśliwa", Nowa Wieś i Granica. (27 lutego, poniedziałek, godz. 18:00).
6 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Ostoja" - Komorów Osiedle
18 stycznia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Ostoja" Komorów Osiedle, Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu do
7 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Graniczna" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Graniczna" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do publicznego
8 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Al. Kasztanowa" cz. A - tzw. Agrykola - Komorów, Pęcice
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Al. Kasztanowa" cz. A - tzw. Agrykola, Komorów, Pęcice. (30 stycznia, godz. 17:00).
9 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Pruszkowska cz. 2"" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Pruszkowska cz. 2" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do
10 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Pruszkowska cz. 3"" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Pruszkowska cz. 3" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do
11 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Ostoja" Komorów Osiedle
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Ostoja", Komorów Osiedle. (31 stycznia, godz. 16:00).
12 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 3" w Nowej Wsi i Granicy
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 3", Nowa Wieś i Granica. (27 lutego, godz. 16:00).
13 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Graniczna" w Nowej Wsi i Granicy
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Graniczna", Nowa Wieś i Granica. (27 lutego, godz. 15:00).
14 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 2" w Nowej Wsi i Granicy
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 2", Nowa Wieś i Granica. (27 lutego, godz. 17:00).
15 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru "al. Kasztanowa" cz. A - tzw. Agrykola- Komorów, Pęcice
18 stycznia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Komorów, Pęcice " Al. Kasztanowa ", Projekt będzie wyłożony do
16 Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Przedstawiamy Państwu podsumowanie konsultacji społecznych, które dotyczyły projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2022-2030.
17 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Wiejska" w Regułach
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Wiejska" w Regułach, (15 grudnia, godz. 16:00) .
18 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru "Wiejska" w Regułach
14 grudnia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Regułach, "Wiejska", pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD. Projekt
19 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
20 Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji pozarzadowych kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Nabór jest