Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 109 podstron zawierających "dialog"
21 Prezentacja dwóch koncepcji architektonicznych nowej przychodni zdrowia Reguły/Michałowice
Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców na prezentacje dwóch koncepcji architektonicznych nowej przychodni zdrowia Reguły/Michałowice, przy WKD Michałowice i ul.
22 DT_2020_02
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie na Dostawę serwera wirtualizacji, macierzy i urządzeń sieciowych oraz instalacja i konfiguracja w serwerowni urzędu Gminy
23 DT_2020_01
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na
24 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
25 DT_2019_01
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na
26 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Ostoja" - Komorów Osiedle
18 stycznia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Ostoja" Komorów Osiedle, Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu do
27 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru "al. Kasztanowa" cz. A - tzw. Agrykola- Komorów, Pęcice
18 stycznia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Komorów, Pęcice " Al. Kasztanowa ", Projekt będzie wyłożony do
28 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Graniczna" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Graniczna" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do publicznego
29 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Al. Kasztanowa" cz. A - tzw. Agrykola - Komorów, Pęcice
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Al. Kasztanowa" cz. A - tzw. Agrykola, Komorów, Pęcice. (30 stycznia, godz. 17:00).
30 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Pruszkowska cz. 2"" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Pruszkowska cz. 2" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do
31 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Pruszkowska cz. 3"" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Pruszkowska cz. 3" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do
32 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Ostoja" Komorów Osiedle
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Ostoja", Komorów Osiedle. (31 stycznia, godz. 16:00).
33 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 3" w Nowej Wsi i Granicy
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 3", Nowa Wieś i Granica. (27 lutego, godz. 16:00).
34 DT_2019_02
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Wdrażanie działań antysmogowych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Sulejówka”
35 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Graniczna" w Nowej Wsi i Granicy
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Graniczna", Nowa Wieś i Granica. (27 lutego, godz. 15:00).
36 Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 2" w Nowej Wsi i Granicy
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Pruszkowska cz. 2", Nowa Wieś i Granica. (27 lutego, godz. 17:00).
37 Sprawozdanie z konsultacji
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE W RAMACH PROJEKTU „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI”
38 Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji pozarzadowych kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Nabór jest
39 Psi wybieg w gminie Michałowice - Ankieta
Przed nami podjęcie decyzji o stworzeniu pierwszego wybiegu dla psów w naszej gminie. Jego lokalizacja, którą zgłosił nasz mieszkaniec, została zaproponowana w Regułach przy
40 Prezentacja koncepcji nasadzeń w Opaczy-Kolonii - spotkanie dla mieszkańców
Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców na spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane koncepcje nasadzeń w Opaczy Kolonii przy ul. Zofii oraz ul. Środkowej (15 listopada,