08.06.2017 16:00

Spotkanie konsultacyjne „Reguły, Al. Jerozolimskie”

29
7 czerwca br. odbyło się drugie, po spacerze badawczym, spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany studium obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie”. Na sali multimedialnej urzędu gminy zgromadziło się ponad 150 mieszkańców, którzy dyskutowali o zagospodarowaniu tego terenu.

Dyskusję poprzedziła prezentacja sytuacji wyjściowej, a więc obowiązujących dokumentów planistycznych oraz „Analizy potrzeb i możliwości rozwoju oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy Michałowice”. Został zaprezentowany także film z drona obrazujący obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”. link do filmu

 

W dalszej części był czas na pytania i dyskusję. Nie przeprowadzono zaplanowanej przy każdym ze stolików pracy warsztatowej, polegającej na możliwości wypowiedzenia się każdego z  uczestników odnośnie oczekiwań dotyczących zagospodarowania omawianego terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych. Uczestnicy zaproponowali inną formę – zbiorczego spisywania rekomendacji mieszkańców.  Jedną z nich była propozycja odłożenia w czasie procesu konsultacji obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” i nie prowadzenia badania ankietowego w obecnej chwili. Istnieje bowiem potrzeba opracowania analizy dotyczącej odszkodowania, które zapłaciłaby cała gmina w przypadku zmiany planistycznej, polegającej na wprowadzeniu w miejscowym planie funkcji mieszkaniowej.  Zgłoszone zostały także propozycje opracowania dodatkowych analiz.

 

Z tego też powodu badanie ankietowe zaplanowane w terminie 9-30 czerwca nie zostanie przeprowadzone, a proces konsultacji  dotyczący zmiany studium obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” zostanie wznowiony po okresie wakacyjnym.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji