Archiwalny
03.02.2022 15:35

Zarządzenie Nr 21/2022

0
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice w 2022 r.”
Opublikowany przez: Piotr Wykuż