08.06.2020 10:45

Zarządzenie nr 130/2020

26
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż