494

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Mapa przedstawiająca obszar rewitalizacji w gminie

 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

 1. Przedmiotem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 05 marca 2021 r.
 3. Termin zakończenia konsultacji: 06 kwietnia 2021 r.
 4.  Uwagi, propozycje i opinie  należy składać w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 35/2021 oraz ankiety internetowej dostępnej pod adresem  https://www.survio.com/survey/d/C2O3N3P9D1R8N2C9P
 5. Wypełniony kwestionariusz konsultacyjny należy  składać drogą mailową na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl
  sekretariat|michalowice.pl| |W terminie do 06 kwietnia 2021 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Michałowice. |
 6. Konsultacje z mieszkańcami prowadzone będą również w formie warsztatów. Informacja o dacie ich przeprowadzenia podana zostanie w terminie późniejszym.

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka

Mapy podobszarów rewitalizacji:

 • Podobszar Komorów Osiedle  
Mapa podobszaru rewitalizacji - Osiedle Komorów
Mapa podobszaru rewitalizacji - Osiedle Komorów


 

 • Podobszar Sołectwo Komorów
Mapa podobszaru rewitalizacji - Sołectwo Komorów
Mapa podobszaru rewitalizacji - Sołectwo Komorów


 

 • Podobszar Pęcice  
Mapa podobszaru rewitalizacji - Pęcice
Mapa podobszaru rewitalizacji - Pęcice


 

 • Podobszar Reguły  
Mapa podobszaru rewitalizacji - Reguły
Mapa podobszaru rewitalizacji - Reguły


 

 • Podobszar Centrum Michałowic
Mapa podobszaru rewitalizacji - Centrum Michałowic
Mapa podobszaru rewitalizacji - Centrum Michałowic