Archiwalny
27.09.2017 14:55

27 września - 13 października 2017 r. - konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

43
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w celu uzyskania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.

Załączniki

Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski