22.09.2017 14:10

22 września - 9 października 2017 r. - konsultacje w sprawie uzyskania uwag do projektu

10
„Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie  Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu uzyskania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Załączniki

Autor: Agnieszka Buczyńska
Opublikowany przez: Piotr Wykuż