Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 podstron zawierających ""
1 Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
załącznik do Uchwały Nr XLI/394/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r.
2 STATUT GMINY MICHAŁOWICE
Tekst ujednolicony 2018
3 Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
4 2-16 stycznia 2019 r. - konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach sołectw i osiedli
Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców sołectw i osiedli do konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia zmian do
5 Statut
S T A T U T   Postanowienia ogólne § 1 1. Centrum Usług Wspólnych jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Michałowice. 2.
7 Statut
8 Statut
Tekst ujednolicony STATUT OSIEDLA MICHAŁOWICE Rozdział I   Postanowienia ogólne  §
9 Statut ZSO
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
10 Statut sołectwa Komorów
STATUT SOŁECTWA Komorów Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest jednostką pomocniczą