07.11.2019 14:50

07 - 22 listopada konsultacje - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.

5

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
w celu uzyskania uwag do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż